Pronari i shtëpisë shkollë

Kuvendi Kosovës

Administratë

Këshilli Qendror për Financim i Republikës së Kosovës

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Agim Ramadani, Qendra 2, Prishtinë