Shkollë fillore

Shkolla fillore "Hasan Prishtina"

01

Adresa

Rr. Imzot Nikë Prela, Ulpiana, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023