Shkollë fillore

Shkolla fillore "Faik Konica"

01

Adresa

Rr. Mujo Ulqinaku, Pejton, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Mujo Ulqinaku, Pejton, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Lorenc Antoni, Pejton, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Lorenc Antoni, Pejton, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Lorenc Antoni, nr. 4, Pejton, Prishtinë

06

Adresa

Rr. Lorenc Antoni, Pejton, Prishtinë

07

Adresa

Rr. Lorenc Antoni, Pejton, Prishtinë

08

Adresa

Rr. Pashko Vasa, nr. 5, Pejton, Prishtinë

09

Adresa

Rr. Nazmi Mustafa, nr. 12, Pejton, Prishtinë