Shkollë fillore

Shkolla fillore "Faik Konica"

01

Adresa

Rr. Mujo Ulqinaku, Pejton, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

02

Adresa

Rr. Mujo Ulqinaku, Pejton, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shkurt 1992 - mars 1992

03

Adresa

Rr. Lorenc Antoni, Pejton, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shkurt 1992 - mars 1992

04

Adresa

Rr. Lorenc Antoni, Pejton, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shkurt 1992 - mars 1992

05

Adresa

Rr. Lorenc Antoni, nr. 4, Pejton, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shkurt 1992 - mars 1992

06

Adresa

Rr. Lorenc Antoni, Pejton, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shkurt 1992 - mars 1992

07

Adresa

Rr. Lorenc Antoni, Pejton, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

08

Adresa

Rr. Pashko Vasa, nr. 5, Pejton, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shkurt 1992 - mars 1992

09

Adresa

Rr. Nazmi Mustafa, nr. 12, Pejton, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023