Shkollë e mesme

Shkolla e muzikës "Prenk Jakova"

01

Adresa

Rr. Zejnel Salihu, Dodona, Prishtinë