Shkollë e mesme

Shkolla e muzikës "Prenk Jakova"

01

Adresa

Rr. Zejnel Salihu, Dodona, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023