Shkollë e mesme

Shkolla e mesme teknike "28 Nëntori"

01

Adresa

Rr. Hilmi Rakovica, nr. 11, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1992

02

Adresa

Rr. 1 Tetori, Velania, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1998 - mars 1999

03

Adresa

Rr. Johan Gëte, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1992

04

Adresa

Rr. Salih Xhuka, nr.51, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1995 - korrik 1997

05

Adresa

Rr. Salih Xhuka, nr. 51, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1996

06

Adresa

Rr. Tafil Boletini, nr. 5, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1992 - mars 1999

07

Adresa

Rr. Çeta e Llapit, nr. 65, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1992

08

Adresa

Rr. Sejdi Sejdiu, nr. 8, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1992

09

Adresa

Rr. Sheh Myhedini, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shkurt 1994 - shkurt 1994