Shkollë e mesme

Shkolla e mesme ekonomiko-juridike "Hoxhë Kadri Prishtina"

01

Adresa

Rr. Shkollat e Pavarura, nr. 18, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Shkollat e Pavarura, nr. 14, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Shkollat e Herticëve, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Ismet Krasniqi, nr. 247, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

05