Shkollë e mesme

Shkolla e mesme bujqësore "Abdyl Frashëri"

01

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Bajram Shabani, Kalabria, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Abedin Rexha, Medresa, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Antigona Fazliu, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Dervish Hima, Kalabria, Prishtinë