Administratë

Sekretariati-Këshilli i Arsimit i Komunës së Prishtinës

01

Adresa

Rr. Xhemajli Berisha, Velania, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë