Shkollë e mesme

Salla e arsimtarëve e shkollës së mesme ekonomiko-juridike "Hoxhë Kadri Prishtina"

01

Adresa

Rr. Shkollat e Pavarur, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - mars 1999