Shkollë e mesme

Salla e arsimtarëve e shkollës së mesme ekonomiko-juridike "Hoxhë Kadri Prishtina"

01

Adresa

Rr. Shkollat e Pavarur, Kodra e Trimave 1, Prishtinë