Administratë

Ministria e Arsimit e Republikës së Kosovës, Lidhja e Arsimtarëve Shqiptarë "Naim Frashëri"

01

Adresa

Rr. Mustafë Veselaj, nr. 29, Medresa, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

02

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

03

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

04

Adresa

Rr. Agim Ramadani, Qendra 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

05

Adresa

Rr. Abdullah Tahiri, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1990 - dhjetor 2023

06

Adresa

Rr. Ilir Konushefci, Tophane, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

07

Adresa

Rr. Fazli Grajçevci, Qendra 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023