Administratë

Ministria e Arsimit e Republikës së Kosovës, Lidhja e Arsimtarëve Shqiptarë "Naim Frashëri"

01

Adresa

Rr. Mustafë Veselaj, nr. 29, Medresa, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Agim Ramadani, Qendra 1, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Abdullah Tahiri, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

06

Adresa

Rr. Ilir Konushefci, Tophane, Prishtinë

07

Adresa

Rr. Fazli Grajçevci, Qendra 1, Prishtinë