Shkollë e mesme

Gjimnazi "Sami Frashëri"

01

Adresa

Rr. Bekim Berisha, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - prill 1992

02

Adresa

Rr. Ismail Qemali, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1992

03

Adresa

Rr. Shkollat e Herticëve, nr. C7, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - mars 1999

Lexo Tregimin

04

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, nr. 144, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1992

05

Adresa

Rr. Arben Xheladini, nr. 214, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - prill 1992

06

Adresa

Rr. Shkollat e Herticëve, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

nëntor 1997 - mars 1999

07

Adresa

Rr. Ismet Krasniqi, nr. 259, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

08

Adresa

Rr. Hys Popova, nr. 136, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1994 - nëntor 1997

09

Adresa

Rr. Banush Sadllari, nr. 137, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1994 - nëntor 1997